LOVE

Ask me anythingNext pageArchive

"Co ma się stać, to się stanie."

- (via welcomeinmybeautifuldream)

(Source: polskie-zdania, via welcomeinmybeautifuldream)

welcomeinmybeautifuldream:

nie ma.